Digitaal oprichten van een B.V.

Een nieuwe B.V. oprichten vanachter je eigen bureau

Nieuwsgierig

Benieuwd naar hoe we jouw bedrijf op notarieel en juridisch vlak kunnen bijstaan? Neem contact op met een van onze juristen voor een eerste gesprek.

Daar zouden ondernemers veel tijd mee kunnen besparen, nietwaar? Veel groeiende, dynamische bedrijven richten met regelmaat nieuwe B.V. ‘s op. Veelal vanuit fiscale, juridische of efficiëntie-overwegingen en in het kader van risicospreiding – of een combinatie daarvan. Op dit moment dient de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) nog fysiek bij de notaris plaats te vinden, maar in de nabije toekomst zal dit niet langer nodig zijn. Wel zo gemakkelijk! Lynn van der Wel, toegevoegd notaris bij Gerrits & van Gulick Notarissen praat u bij: wat moet u weten over de digitale oprichting?

Wat verandert er nu precies?

“Door een aangekondigde wetswijziging zal het binnenkort mogelijk zijn om de oprichting van een B.V. digitaal te laten plaatsvinden. Dit betekent dat ondernemers die een nieuw project, product of nieuwe dienst ontwikkelen, voor de oprichting van de B.V. niet meer fysiek naar ons kantoor hoeven te komen om van start te gaan. Hiermee bieden wij u als ondernemer meer gemak en efficiëntie.

Dit betekent niet dat wij als notariskantoor overbodig worden: onze controlerende taak blijft ongewijzigd. Digitaal passeren betekent ook niet per definitie alleen passeren op afstand. Het wil zeggen dat er geen fysieke notariële akte aan de oprichting ten grondslag ligt, maar een digitale notariële akte.

Wij hebben bij de oprichting nog voldoende waarborgen om de regie in handen te houden. Zo kan de notaris op ieder moment het passeren staken of bij twijfel omtrent de identiteit van partijen om fysieke verschijning vragen.”

Het proces

De digitale oprichting vindt plaats in vier fasen:

  1. Opdracht/advies/commerciële afspraken;
  2. Opstellen conceptakten en benodigde stukken;
  3. Passeren;
  4. Afwerking (KvK, Kadaster, CDR).

 

Vanzelfsprekend is identificatie van de cliënt en ondertekening van de akte van groot  belang. Om ervoor te zorgen dat het digitaal identificeren van de oprichters betrouwbaar is, moet dit gebeuren met een digitaal identificatiemiddel met een hoog betrouwbaarheidsniveau, zoals beschreven in de eIDAS-verordening. De ondertekening moet vervolgens plaatsvinden met een digitale handtekening.

Wachten op een wetswijziging

Deze wetswijziging betreft Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt, omdat de oprichting geschiedt middels een digitale notariële akte waarin de wet momenteel nog niet voorziet. Het systeem (platform) voor deze wetswijziging is er al klaar voor. Nu is het alleen nog wachten op de daadwerkelijke wetswijziging.

De invoering van de benodigde wetswijziging is al een aantal keer uitgesteld, maar zoals het er nu naar uitziet zal deze medio 2023 plaatsvinden. Gerrits & van Gulick Notarissen staat in ieder geval paraat om ondernemers deze optie te bieden.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op met Lynn van der Wel, l.vd.wel@gvgn.nl of telefonisch +31 (0)85 0760 760.

Gerrits_VanGulick_Puck_1x1

Actueel

ANBI-stichting

De juridische en fiscale regels bij oprichten ANBI-stichting

Het oprichten van een stichting kan een uitdagende aangelegenheid zijn. Daarbij wordt een stichting veelal aangestuurd door diverse vrijwilligers. Deze vrijwilligers nemen plaats in het bestuur van de stichting. Veelal krijgt iedere bestuurder haar eigen takenpakket. Gebruikelijk is om de functies in het bestuur te verdelen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester….
Partner van generaties
Vestigingen

Gemert

Uden

Deurne

Social Media