Lynn van der Wel
Toegevoegd notaris

Biografie

Lynn is sinds 2013 verbonden aan het kantoor van Gerrits & van Gulick Notarissen als kandidaat-notaris en is in 2021 benoemd tot toegevoegd notaris te Gemert-Bakel. Hierbij is hij toegevoegd aan het protocol van Ronald Gerrits.

Lynn is gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Hij richt zich met name op complexe herstructureringen, fusies en overnames. Lynn heeft in 2020 de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht met succes afgerond. Met zijn kritische blik en uitgebreide kennis adviseert hij de ondernemer op diverse vlakken.

Contact

Expertise

Ondernemingsrecht

Opleiding

Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen, 2015
Beroepsopleiding Notariaat, 2018
Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht, 2020

Publicaties

Nevenfuncties

Partner van generaties
Vestigingen

Gemert

Uden

Deurne

Social Media