Voor commercieel en particulier vastgoed

Onroerende zakenrecht

Het onroerende zakenrecht beslaat alle juridische aspecten op het gebied van vastgoed. De sleutel tot succes in de vastgoedwereld is anticiperen, daarom houden onze juristen nieuwe regelgeving en marktontwikkelingen scherp in de gaten. Wij leveren maatwerk en adviseren proactief.

Ons dienstaanbod

Wij helpen en informeren u graag over onder meer onderstaande onderwerpen:
In een koopovereenkomst worden de afspraken tussen partijen vastgelegd, het is de basis van iedere overdracht van onroerend goed. Het juridische eigendom wordt overgedragen met de leveringsakte. De aankoop van een woning is een leuke maar ook spannende tijd. Wij stellen de verschillende vereiste documenten voor u op en denken daarnaast graag met u mee.
Indien meerdere personen eigenaar zijn van onroerend goed en ten minste één eigenaar zijn aandeel wil overdragen aan de andere eigenaren, spreken we van een verdeling. De notaris stelt daarvoor een akte van verdeling (en levering) op. Dat kan wenselijk zijn wanneer u uit elkaar gaat of u bijvoorbeeld onroerend goed heeft verkregen uit een nalatenschap. Wij helpen u hierbij graag.
Lees meer
Tijdens een transactie worden vaak afspraken gemaakt die niet alleen voor partijen moeten gelden, maar ook voor hun rechtsopvolgers. Afhankelijk van de inhoud van de afspraak kan worden gekozen voor een erfdienstbaarheid, kwalitatieve verplichting of kettingbeding. Benieuwd wat in uw situatie mogelijk is? Wij adviseren u graag.
Als u geld leent bij de bank, een BV of een familielid, kan een hypotheekrecht worden bedongen. De financierder verkrijgt daarmee zekerheid voor de terugbetaling van uw lening, omdat hij het onderpand kan verkopen wanneer u langdurig niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet. Onze specialisten helpen u graag.
In bepaalde gevallen is het prettig dat geld tijdelijk op de rekening van een (onpartijdige) notaris wordt geparkeerd, bijvoorbeeld bij de vijfprocentregeling bij nieuwbouwprojecten, of omdat op de ochtend van passeren bij de laatste inspectie bepaalde gebreken naar voren zijn gekomen. U maakt dan samen met de wederpartij afspraken onder welke voorwaarden het bedrag mag worden uitgekeerd. Wij kunnen dit proces begeleiden.
Een appartementsrecht kent twee gezichten: alle bewoners zijn gezamenlijk eigenaar van het hele complex, maar hebben een exclusief gebruiksrecht van hun eigen appartement. Om dit gezamenlijk eigendom in goede banen te leiden zal er een Vereniging van Eigenaars worden opgericht waaraan de eigenaren maandelijks servicekosten betalen. Hierbij helpt Gerrits & van Gulick Notarissen u graag.
De overdracht van een agrarisch bedrijf is complex: naast de overdracht van grond en de bedrijfswoning komen bijzondere aspecten aan de orde. Denk hierbij aan jacht-, fosfaat- en productierechten en fiscale aandachtspunten. Onze specialisten helpen u graag.
Van grasland naar een woonwijk, van oud naar nieuw. Projectontwikkeling is vaak een langdurig proces met veel (juridische en fiscale) facetten. Het is daarom verstandig om de notaris al vroeg bij uw plannen te betrekken. Wij denken graag met u mee om uw visie juridisch vorm te geven.
Als u een onroerende zaak koopt, bent u hier in de meeste gevallen belasting over verschuldigd. Afhankelijk van de aard van het verkochte, maar ook van de partijen, is over de transactie overdrachtsbelasting, BTW of een combinatie van toepassing. In bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden kunt u echter gebruik maken van een vrijstelling, zodat de transactie kan plaatsvinden zonder belastingheffing. Denk aan de vrijstelling bij echtscheiding, starters, landgoederen en agrarische grond. Benieuwd waaronder uw situatie valt? Neem gerust contact op.
De Nederlandse wet kent van oudsher een bijzondere regeling voor het in gebruik geven van landbouwgrond. Pacht is eigenlijk de verhuur van grond, maar omdat u als boer financieel afhankelijk bent en uw werkzaamheden niet zomaar kunt verhuizen, zijn in de wet extra beschermingsbepalingen opgenomen. Gerrits & van Gulick Notarissen is van oudsher specialist in het agrarisch recht en adviseert u graag.
Bij erfpacht krijgt u het recht om een perceel te gebruiken waarvan iemand anders eigenaar is. U betaalt daarvoor een vergoeding, de zogeheten erfpachtcanon. Gaat u bouwen op dit perceel? Dan is de eigenaar van de grond in beginsel ook eigenaar van alles wat daarop staat. Een opstalrecht is een uitzondering op die regel. Benieuwd waar u op moet letten? Onze specialisten beantwoorden uw vragen graag.
Als ten minste drie partijen bij een ruiling van landerijen betrokken zijn, kan onder voorwaarden aanspraak gemaakt worden op vrijstelling van overdrachtsbelasting. Wij informeren u graag over de te volgen procedure en voorwaarden.
Een executieveiling is een veiling met gedwongen verkoop van onroerend goed, waarbij niet door de eigenaar maar door een schuldeiser wordt verkocht. Overigens kan een veiling ook vrijwillig plaatsvinden. Als notaris houden wij in veel gevallen toezicht bij een veiling of begeleiden deze. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Wij begeleiden particulieren, beleggers, (project)ontwikkelaars en agrarisch ondernemers bij ontwikkeling, koop en verkoop van vastgoed

Het vastgoedteam van Gerrits & van Gulick Notarissen heeft brede expertise op het gebied van commercieel en particulier vastgoed. Wij begeleiden opdrachtgevers van begin tot eind. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen en een hypotheekakte en samenlevingscontract wilt laten opstellen.

Naast particulieren worden beleggers, ontwikkelaars en (semi)overheden door ons bijgestaan als juridisch en strategisch partner bij de verwerving, financiering, ontwikkeling en vervreemding van vastgoed. Wij zijn bovendien van oudsher gespecialiseerd in transacties in de agrarische sector. Daarnaast heeft ons vastgoedteam vergaande kennis in huis als het gaat om fiscale vraagstukken omtrent btw of overdrachtsbelasting.

U wilt een notaris die u kunt vertrouwen en die zich inzet voor uw persoonlijke belangen. Een partij die proactief meedenkt en waar nodig schakelt met andere specialisten, zoals uw makelaar, accountant, bank of financieel adviseur. Met welk vraagstuk u ook te maken heeft, wij werken aan een passende oplossing.

Stel je vraag

Een vraag over
onroerende zakenrecht?

Onze notarissen Ronald Gerrits en Ties van Gulick en onze specialist Anja Donkers helpen u graag verder als u vragen heeft.

Liever direct een afspraak?

Liever direct met een
notaris in gesprek?

Neem contact op per e-mail of telefoon, dan plant een van onze receptionisten een afspraak met u in.