Voor bedrijven en ondernemers

Ondernemingsrecht

Ondernemer zijn betekent initiatief nemen, kansen zien en deze benutten. Ons team streeft ernaar om bij juridische en soms abstracte ondernemersvragen te voorzien in pragmatische oplossingen.

Ons dienstaanbod

Wij helpen en informeren u graag over onder meer onderstaande onderwerpen:
Voor de oprichting van een commerciële organisatie zoals een BV of NV, bent u bij ons aan het juiste adres. Denk hierbij aan het opstellen van de notariële akte van oprichting en de inschrijving in het handelsregister.
Lees meer
De oprichting van een stichting of vereniging vergt een op maat gemaakt statuut in begrijpelijke juridische taal. Wij verzorgen notariële oprichtingsakten voor stichtingen en verenigingen.
Goed bestuur is onder de aandacht, meer dan ooit tevoren (WBTR). Zowel op richtlijnen voor bestuurders en toezichthouders als afspraken onderling dient toegezien te worden. Onze experts staan u graag bij met advies.
Gerrits & van Gulick verzorgt diverse juridische diensten voor bedrijven in de agrarische sector. Neem contact op voor meer informatie.
Vanwege gewijzigde (flexibelere) regelgeving sinds 2012 kan het wenselijk zijn de statuten van uw BV in overeenstemming te brengen met de thans geldende wet- en regelgeving. Ook de WBTR kan ertoe leiden dat de statuten van uw stichting of vereniging aangepast dienen te worden. Wij adviseren u hierover graag.
Een aandeelhoudersovereenkomst is een afspraak tussen aandeelhouders over bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, concurrentie, geheimhouding, enzovoorts. Ook kan hierin een geschillenregeling opgenomen worden, zodat de continuïteit van de onderneming bij een geschil niet in gevaar komt. Een aandeelhoudersovereenkomst vastgelegd bij notariële akte heeft meer bewijskracht. Onze specialisten helpen u hier graag bij.
Bij toe- en uittreding van een aandeelhouder in een BV dient de overdracht van de aandelen notarieel vastgelegd te worden. Wij denken hierover graag met u mee.
Ingeval twee bedrijven samen verder wensen te gaan of juist een bedrijf zelfstandig van het moederbedrijf wenst verder te gaan, is de notariële vastlegging daarvan essentieel. Wij kunnen u begeleiden bij het opstellen van het fusie-/splitsingsvoorstel, de vereiste notariële akten, doorloop procedure rechtbank, etc.
Een herstructurering van een onderneming is vaak een complexe aangelegenheid. Wij verzorgen een heldere vastlegging voor u.
Door certificering van bijvoorbeeld de aandelen in een BV waarborgt u de opvolging van uw onderneming. Het winstrecht en het stemrecht van de aandelen worden hierbij van elkaar gescheiden. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.
Ingeval van opvolging binnen uw bedrijf is het belangrijk de opvolger klaar te stomen voor het ondernemerschap. Uiteraard gaan hier de nodige afspraken mee gemoeid. Wij kunnen u hierin begeleiden, onder meer met de notariële vastlegging van de afspraken.

Uitgebreide kennis en ruime ervaring

Marktontwikkelingen, internationalisering en veranderende wet- en regelgeving: als ondernemer moet u voortdurend strategische keuzes maken. Wij begeleiden u hierbij. Dit doen wij in nauwe samenwerking met uw vertrouwde adviseurs.

De specialisten van Gerrits & van Gulick Notarissen hebben naast kennis ook ruime ervaring om u, maar ook uw familie en de beoogde opvolgers, als notaris bij te staan. Onze service kenmerkt zich door toegankelijkheid en een efficiënte aanpak. Wij nemen uw persoonlijke positie als uitgangspunt als wij voor u aan het werk gaan. Onze specialisten adviseren op een heldere en pragmatische manier over juridische structurering. Graag houden wij de lijnen kort.

Het opzetten van een familiestichting of een familiefonds evenals begeleiding van de erfgenamen na overlijden behoren tot de mogelijkheden. Hierbij staat onze onpartijdige en onafhankelijke rol als notaris centraal.

Stel je vraag

Een vraag over
ondernemingsrecht?

Onze specialisten op het gebied van ondernemingsrecht zijn notaris Ronald Gerrits, Lynn van der Wel en Puck Schalkwijk. Heeft u een vraag? Neem contact op per telefoon of e-mail, dan helpen zij u graag verder.

Maak een afspraak

Liever direct
een afspraak?

Neem contact op per e-mail of telefoon, dan plant één van onze receptionisten een afspraak met u in.