Uw nalatenschap goed regelen

Een executeur aanwijzen in uw testament?

Nieuwsgierig

Benieuwd naar hoe we jouw bedrijf op notarieel en juridisch vlak kunnen bijstaan? Neem contact op met een van onze juristen voor een eerste gesprek.

Na uw overlijden moet er van alles geregeld worden: denk aan het opzeggen van uw abonnementen, het laten taxeren van uw inboedel en het eventueel aflossen van uw schulden. Maar wie doet dat als u dat zelf niet meer kunt doen? Als u niemand in uw testament aanwijst dan dienen uw erfgenamen onderling te beslissen wie deze taken op zich neemt, maar u kunt ook in uw testament een executeur aanwijzen die u verantwoordelijk maakt voor deze taken. Dat kan iedereen zijn: een familielid, een goede vriend of een notaris. U kunt ook meerdere executeurs aanwijzen. Een executeur heeft volgens de wet een aantal taken. Wat er van de executeur wordt verwacht, hangt af van het testament.

Iemand is niet verplicht de rol van executeur op zich te nemen. Vaak krijgt de executeur een vergoeding voor zijn werkzaamheden. Dat staat meestal in het testament.

Waarom een executeur?
Een executeur zorgt dat uw nalatenschap goed en naar uw wensen wordt afgehandeld. Een executeur is zeker wenselijk in de volgende situaties:

  • U bent alleenstaand en heeft geen kinderen (meer).
  • Uw erfgenamen zijn minderjarig.
  • U heeft veel erfgenamen, of veel bezittingen en vermogen.
  • U heeft een goed doel als erfgenaam.
  • U heeft veel legaten in uw testament opgenomen.
  • Uw erfgenamen hebben onderling een moeizame verhouding. Als ze dan samen beslissingen moeten nemen kan dat leiden tot conflicten. Benoemt u iemand (bijvoorbeeld zelfs een buitenstaander) als executeur, dan voorkomt u nieuwe conflicten.

 

Als er een executeur is benoemd kan er altijd snel geschakeld worden met een bank, bijvoorbeeld om kosten te kunnen betalen van de erven-rekening die na overlijden gedeblokkeerd wordt.

Wat doet een executeur
Er zijn drie soorten executeurs:

Begrafenisexecuteur
Een begrafenisexecuteur mag alleen de uitvaart regelen.
Zorg dat uw uitvaartwensen niet alleen in uw testament staan, maar bijvoorbeeld ook in uw levenstestament of een apart document. Dan zijn uw wensen direct na uw overlijden beschikbaar. Vergeet niet om dit met uw naasten te bespreken.

Executeur
Een ‘gewone’ executeur is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het regelen van uw begrafenis of crematie, de afhandeling van uw nalatenschap, het regelen van een goed onderkomen voor uw huisdieren, het betalen van schulden, het uitkeren van legaten en het indienen van de aangifte erfbelasting. De verantwoordelijkheid voor de verdeling van de bezittingen, zoals het geld, huis en waardevolle spullen ligt bij de erfgenamen.

Executeur-afwikkelingsbewindvoerder
Een executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft dezelfde taken als een ‘gewone’ executeur met nog een paar extra bevoegdheden. Vaak gaat het om het verdelen van de erfenis of het overdragen van onroerend goed. De extra bevoegdheden neemt u ook op in het testament.

Wilt u uw nalatenschap goed regelen? Of gewoon eens horen hoe het werkt?

Neem vrijblijvend contact met een van onze collega’s op.

DR1 Levenstestament Advertentie Gerrits & van Gulik 253x380mm

Actueel

levenstestament

Levenstestament voor iedereen die de regie wil behouden.

In een levenstestament worden zaken vastgelegd die van belang zijn tijdens het leven. U legt uw wensen vast voor een toekomst waarin u zelf niet meer kunt handelen. Bijvoorbeeld als u door ziekte of ongeval zelf niet meer in staat bent om uw zaken te regelen. Dat kan tijdelijk zijn, maar ook permanent door bijvoorbeeld dementie….
Partner van generaties
Vestigingen

Gemert

Uden

Deurne

Social Media