Puck Schalkwijk
Kandidaat-notaris

Biografie

Puck Schalkwijk is gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Zij richt zich met name op het opzetten van vennootschappelijke structuren en advisering van ondernemers in het algemeen. Denk hierbij aan overdrachten van aandelen, statutenwijzigingen, aandeelhoudersovereenkomsten en (grensoverschrijdende) omzettingen.

Zij richt zich tevens, samen met Marjolein Gerrits – van der Aa, op familievermogens, (her)structurering en familiestatuten. Hierbij staan de familie en het bedrijf centraal.

Contact

Expertise

Ondernemingsrecht
Estate planning
Familiestatuten

Opleiding

Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht, 2017
Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen

Publicaties

Nevenfuncties

Partner van generaties
Vestigingen

Gemert

Uden

Deurne

Social Media