Barbara van Dommelen
Toegevoegd notaris

Biografie

Barbara is sinds 2013 verbonden aan het kantoor van Gerrits & van Gulick Notarissen als kandidaat-notaris en is in 2019 benoemd tot toegevoegd notaris te Uden. Hierbij is zij toegevoegd aan het protocol van Marjolein Gerrits – van der Aa.

Barbara heeft zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Hierbij begeleidt en adviseert zij cliënten bij het opmaken van (levens)testamenten, huwelijksvoorwaarden en samenlevingscontracten. Ook is zij nauw betrokken bij de praktijkgroep Nalatenschappen welke zich bezighoudt met de afwikkeling van (complexe) nalatenschappen.

Contact

Expertise

Personen- en familierecht

Opleiding

HEAO, Bachelor of Business Administration (BBA), Management, Economie en Recht; Arnhem, 2007
Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen, 2012
Beroepsopleiding Notariaat, 2016

Publicaties

Nevenfuncties

Partner van generaties
Vestigingen

Gemert

Uden

Deurne

Social Media