Blogpost

Nog een laatste keer jubelen!? …..maar nog geen eigen woning?!

Ties van Gulick
Marjolein Gerrits-van der Aa
Niek Snelting

Nog een laatste keer jubelen!? …..maar nog geen eigen woning?!

Waarom? De schenking voor de eigen woning gaat volgend jaar verdwijnen!

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, maximaal  € 106.671 wordt met ingang van 1 januari 2023 verlaagd naar € 28.947 en per 1 januari 2024 volledig afgeschaft.

Omdat het bedrag van € 28.947 al sowieso vrij van belasting eenmalig aan kinderen tot de leeftijd van 40 jaar mag worden geschonken, is de bijzondere vrijstelling voorbij. Wel geldt deze verhoging van de vrijstelling van € 28.947 voor de eigen woning in 2023 nog in andere verhoudingen, zoals tussen grootouders en kleinkinderen.

Maakte u nog geen gebruik van de jubelton? Profiteer er dan van nu het nog kan!

Waar moet u op letten?

De schenking moet worden gebruikt voor de aankoop van een eigen woning, voor het aflossen van een eigenwoninglening en/of voor de verbouwing van een eigen woning. Dit moet ook kunnen worden aangetoond aan de Belastingdienst. De schenking moet daadwerkelijk aan de verkrijger worden betaald.

Wij maken u erop attent dat een beroep op de eigenwoningvrijstelling in principe alleen mogelijk is als u in het verleden niet eerder gebruik heeft gemaakt van een eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling.

Om gebruik te kunnen maken van deze hoge vrijstelling moet u daarnaast voldoen aan de volgende voorwaarden:

De schenking in 2022 moet uiterlijk in de twee kalenderjaren volgend op het jaar van de schenking zijn besteed. Als u in 2022 een schenking doet, dan moet deze schenking uiterlijk op 31 december 2024 worden besteed aan de eigen woning van de verkrijger.

Degene die de schenking krijgt (of diens partner) moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.

Van de schenking moet aangifte worden gedaan bij de Belastingdienst. De aangifte schenkbelasting moet gedaan worden voor 1 maart van het jaar volgend op het jaar waarin de schenking werd gedaan.

Door de voorwaarde van de uiterlijke besteding in 2024 heeft u nu al de mogelijkheid om te schenken zonder dat uw kind al een huis bezit. De schenker kan de voorwaarde aan de schenking verbinden, dat als de schenking niet besteed wordt aan een eigen woning, de schenking moet worden teruggegeven aan de schenker. Vindt uw kind niet op tijd een eigen woning, dan wordt de schenking teruggedraaid. Als u dan besluit dat het kind de schenking toch mag houden, is hierover door het kind schenkbelasting verschuldigd.

Het is mogelijk de schenking te spreiden. U mag dit jaar een gedeelte schenken en in 2023 het laatste gedeelte. Welk bedrag moet u dan nog dit jaar schenken? In ieder geval meer dan de jaarlijkse schenking zo stelt de Belastingdienst. Dus meer dan € 5.677.
Een idee kan zijn dit jaar het bedrag van € 27.231 te schenken (de eenmalige verhoogde vrijstelling zonder voorwaarden voor 2022). Zou uw kind niet voor 31 december 2024 een woning hebben gevonden, dan is dit bedrag namelijk altijd belastingvrij te behouden.

Maar het mag natuurlijk ook een bedrag van € 6.000 zijn. Daarmee voldoet u aan de voorwaarden. Het meerdere boven € 5.677 is dan uiteraard belast als geen woning wordt gevonden en de schenking door uw kind behouden mag blijven.

Alleen in het jaar 2023 kunt u de schenking van 2022 dan nog aanvullen tot een bedrag van € 106.671.

Zowel de schenking die u in 2022 als in 2023 doet, moet aan de voorwaarden als hiervoor genoemd voldoen. Let wel: besteding tot uiterlijk 31 december 2024 geldt ook voor de schenking in 2023!

Denkt u te gaan jubelen? Laat u altijd vooraf informeren. U kunt nog de gehele maand december een vrijblijvende afspraak bij ons inplannen.

Bekijk onze blog

Algemeen

Houvast voor het familiebedrijf

Bekijk onze blog

Algemeen

Eindelijk is het dan zover!

Bekijk onze blog

Algemeen

Op zoek naar een identiteit die ons kantoor recht doet

Partner van generaties
Vestigingen

Gemert

Uden

Deurne

Social Media