Papieren schenking

Mogelijkheden en gevolgen van reeds gedane papieren schenkingen.

Nieuwsgierig

Benieuwd naar hoe we jouw bedrijf op notarieel en juridisch vlak kunnen bijstaan? Neem contact op met een van onze juristen voor een eerste gesprek.

Middels deze blog willen wij u op de hoogte brengen van de mogelijkheid tot het doen van een zogenaamde (jaarlijkse) “schenking op papier” en de gevolgen ten aanzien van box 3 voor de papieren schenkingen die u reeds hebt gedaan.

Bij een schenking op papier legt u vast dat u iemand over een bepaalde tijd een bedrag geeft, u creëert uit vrijgevigheid een schuld. In de praktijk schenkt u dit bedrag niet daadwerkelijk aan de begiftigde maar doet u dit om tijdens leven vermogen over te hevelen naar de begiftigde, meestal zijn dat de (klein)kinderen. U doet dat door een schuld te maken in uw vermogen waarover een rentebetaling van 6% rente per jaar verschuldigd is aan de begiftigde(n), met als doel uw nalatenschap te verkleinen en daardoor minder erfbelasting te betalen. In de nalatenschap zit immers een vorderingsrecht voor begiftigde ter grootte van de papierenschenking, die u niet hebt voldaan tijdens leven.

Om ervoor te zorgen dat er tijdens leven geen schenkbelasting hoeft te worden betaald, schenkt u jaarlijks maximaal het vrijgestelde bedrag. Het vrijgestelde bedrag dat u dit jaar aan (ieder van) uw kind(eren) kunt schenken, bedraagt € 6.035,00. De vrijstelling aan ieder van uw kleinkinderen bedraagt in 2023 € 2.418,00.

Zou u meer willen schenken dan dit bedrag, dan betalen de kinderen (eenmalig) 10% schenkbelasting over het meerdere tot € 138.4642,00. Daarboven is 20% schenkbelasting verschuldigd. Voor de kleinkinderen is het tarief van de schenkbelasting 18% respectievelijk 36%.

Kinderen tussen 18 en 40 jaar oud kunnen eenmalig gebruik maken van een verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting tot een bedrag van € 28.947,00.

Nogmaals wijzen wij u er op dat u over zogenaamde “papieren schenkingen” uit het verleden jaarlijks rente verschuldigd bent aan de begiftigde; doorgaans is die rente 6% . Die rente dient u ook daadwerkelijk aan de begiftigde te betalen. Past u op: indien u dit in enig kalenderjaar vergeten bent, is het bedrag van die papieren schenking bij uw overlijden geen schuld in uw nalatenschap.

Mocht dit onverhoopt van toepassing zijn, laat u zich hierover dan ook door onze juristen adviseren. Dit kan namelijk nog hersteld worden. Ook hiervoor gelden bepaalde voorwaarden.

Daarnaast is het mogelijk een ‘repeterende papieren schenking’ te doen. Hierbij komt u met de begiftigde overeen dat u voor een langere periode jaarlijks een bedrag zult schenken. Hiervoor hoeft u niet jaarlijks naar de notaris. De repeterende papieren schenking is dus als het ware meerdere papieren schenkingen in één schenkingsakte. Een dergelijke akte dient uiterst zorgvuldig opgesteld te worden om het fiscaal gewenste resultaat te bereiken. Indien u hier meer over willen weten, nodigen wij u graag uit voor een afspraak bij ons op kantoor.

Misschien heeft u meegekregen dat de wet ten aanzien van box 3 (sparen en beleggen) is gewijzigd en nog verder gaat wijzigen. De gevolgen ten aanzien van de inkomstenbelasting zijn ook van belang voor het al dan niet doen van een papieren schenking. Door de wetswijziging wordt de papieren schenking bij schenker en de begiftigde anders belast in de inkomstenbelasting dan voorheen.

De vraag is of dat door deze andere behandeling het in zijn totaliteit nog wel fiscaal voordelig is om een papieren schenking te doen. Dit hangt mede af van de samenstelling van uw box 3 vermogen en dat van uw (klein)kind. Wij kunnen voor u bepalen of het voordeel ten aanzien van de erfbelasting opweegt tegen een eventueel nadeel ten aanzien van de inkomstenbelasting.

In de toekomst zal de wetgeving omtrent box 3 nogmaals wijzigen, waardoor we overgaan naar het belasten van werkelijk rendement. Dit is echter nog toekomstmuziek, maar hiermee dient u wel rekening te houden bij het doen van een papieren schenking anno nu.

Indien u in het verleden een papieren schenking heeft gedaan, hebben de huidige box 3 wijzigingen mogelijk ook voor u consequenties. Uiteraard bestaat de mogelijkheid de papieren schenking af te lossen. Maar dat is niet altijd de gewenste oplossing. De consequenties hangen af van de samenstelling van het box 3 vermogen van u en uw (klein)kind aan wie u destijds de schenking hebt gedaan. Indien u vragen heeft over uw reeds gedane papieren schenking staat het u vrij om hier contact met ons over op te nemen. Afhankelijk van de aard van uw vraag kunt u ook te rade gaan bij een/uw fiscalist.

Graag hebben wij vooraf overleg met u of het doen van de schenking gewenst is, naast de beoordeling of er een fiscaal voordeel te behalen valt. Dit overleg kan telefonisch plaatsvinden, indien u al vaker papieren schenkingen bij ons hebt gedaan. In andere gevallen ontvangen wij u graag bij ons op kantoor, in het bijzonder ook indien u gebruik wenst te maken van de repeterende papieren schenking.

Afbeelding bij Blog jubelton

Actueel

Schenkingsvrijstelling - jubelton

Denk aan het onbenutte deel van de “jubelton”!

Heeft u in 2022 gedeeltelijk gebruik heeft gemaakt van de schenkingsvrijstelling eigen woning, ook wel jubelton genoemd? Dan heeft u in 2023 nog de mogelijkheid om een bedrag te schenken dat hoger is dan de schenkingsvrijstelling van € 28.947 die geldt voor 2023….
Mature happy romantic couple hugging embracing while walking in park together. Bonding, love and relationship concept

Actueel

Uw nalatenschap goed regelen.

Een executeur aanwijzen in uw testament?

Na uw overlijden moet er van alles geregeld worden: denk aan het opzeggen van uw abonnementen, het laten taxeren van uw inboedel en het eventueel aflossen van uw schulden. Maar wie doet dat als u dat zelf niet meer kunt doen? Als u niemand in uw testament aanwijst dan dienen uw erfgenamen onderling te beslissen wie deze taken op zich neemt, maar u kunt ook in uw testament een executeur aanwijzen die u verantwoordelijk maakt voor deze taken….
Partner van generaties
Vestigingen

Gemert

Uden

Deurne

Social Media